Průmyslové lepidla a tmely Loctite

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů vysvětluje pojmy, které můžete potřebovat při nákupu produktů. Pro lepší porozumění odborných termínů jsme pro vás připravili slovníček, který by Vám mohl poradit. V případě, že jste na stránce nenašli pojem který vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chemopren
Chemopren je kontaktní lepidlo, které dokáže kvalitně lepit materiály i v náročných podmínkách.
více
Koheze
Představuje vnitřní soudržnost hmoty lepidla, tedy stav, kdy je lepidlo schopno samo o sobě držet pohromadě.
více
Konstrukční lepení
Lepení spoje, tak aby odolával dynamickému zatížení, zvýšil pevnost, tuhost a zjednodušil konstrukci.
více
Koroze
Ve své podstatě se jedná o narušení především kovů, kdy po poručení povrchové vrstvy kovu.
více
Lepení kovových ploch
Zajistěte pevný a 100% kontakt mezi kovovými plochami.
více
Lepidlo
Zpravidla přírodní, nebo syntetická látka, která primárně slouží ke spojení dvou a více pevných částí.
více
Mazivo proti zadření
Mazivo proti zadření poskytuje ochranu v provozních podmínkách.
více
NPT - National Pipe Thread
Česky přeloženo jako národní trubkový závit – jedná se o normu pro trubkové závity v určitém státě.
více
Pasivní materiál
Mezi pasivní materiál patří některé materiály, které mají slabou polymerizaci. Dochází tak k pomalejšímu tvrdnutí spoje.
více
Pevnost lepidel
Nosnost a deformaci lepených konstrukcí je závislá na mechanických vlastnostech slepu.
více
Plošné těsnění
Plošné těsnění je hmota, která těsněním zabraňuje úniku, jelikož vyplní prostor mezi plochami.
více
Polyolefin
Přípravky s obsahem polyolefinu se používají jen pro obtížně lepitelné spoje a materiály.
více
Polyuretán
Polyuretány jsou polyméry, které vznikají chemickou reakcí mezi izokyanátmi a polyalkoholy.
více
Polyuretánové lepidlo
Polyuretánové lepidla mají vynikající dilatační vlastnosti.
více
Polyuretánový tmel
Polyuretánový tmel je vhodný na tmelení materiálů ve stavebnictví nebo autoprůmyslu.
více
Primer
Primer slouží k zajištění adheze k nesmáčivým a hůře lepitelným povrchům.
více
Přírubové spoje
Přírubové spoje jsou spoje složeny ze dvou přírub (též přírubových desek) kolmo umístěných na potrubí, vzájemně jsou spojeny spojovacími šrouby a utěsněny těsněním.
více
Rozpouštědla
Rozpouštědlo je látka, jejíž schopností je rozpouštět, neboli v sobě rozptýlit částice jiných látek, až vznikne homogenní roztok.
více
frame-scrollup