Průmyslové lepidla a tmely Loctite

Adheze

Česky také přilnavost, tedy síla působící v lepidlech citlivých na tlak a zároveň základní předpoklad úspěšného lepení.

Jedná se především o schopnost materiálů přilnout k sobě – odborně: přenos tečných sil ve styku dvou povrchů. Pokud lepidlo nemá dostatečně silnou schopnost přilnout k materiálu (adheze), potom není spoj kvalitní a nedrží, jak by měl, často vůbec. Obecně je adheze silnější v případě, že lepené materiály jsou rozdílné, ještě lépe, jsou-li pórovité či hrubé. Zjednodušeně je tedy adheze lepící síla směrem k povrchu schopná přilnout a odolat velkým zátěžím, aniž by došlo k povolení či roztržení lepeného spoje. V případě adhezní síly mezi lepeným povrchem a lepidlem vznikají dvě základní vazby – chemická a mechanická.

frame-scrollup