Průmyslové lepidla a tmely Loctite

Disperzní lepidla

Disperzní lepidla jsou nejčastěji tekuté nebo pastovité konzistence, disperzní se nazývají proto, že jsou rozpustná ve vodě, dochází tak k disperzi (rozptýlení) částic polymerů v kapalině.

K lepení pomocí těchto lepidel dochází tak, že po následném nanesení lepidla na lepený spoj, se voda odpaří a zůstanou jen částice, které vytvrdnou v lepeném spoji. Disperzní lepidla nejsou tak pevná, jako epoxidová, ale na druhou stranu neobsahují organická rozpouštědla a jsou ekologická.

frame-scrollup