Průmyslové lepidla a tmely Loctite

Dynamické namáhání

Lepidla jsou dennodenně namáhány opakovanými deformacemi, které však úspěšně absorbuje jejich elasticita.

Dynamické namáhání může být opakované nebo jednorázové, často při něm však dochází k takzvanému dynamickému únavovému namáhání a hlavně se při dynamickém namáhání postupně narušuje soudržnost materiálu, což je proces, který vede k prasknutí lepeného spoje – únavový lom. Takový lom se vyznačuje tím, že mu nepředchází žádná plastická deformace, je tak velmi těžké odhalit, kdy k němu dojde.

frame-scrollup