Průmyslové lepidla a tmely Loctite

Galvanická koroze

Koroze prostupující do hloubky materiálu.

Galvanická koroze představuje zajímavý jev, kdy kvůli korozi, která vzniká především vlivem okolních
příčin, vlhkosti a agresivních látek, dojde k narušení povrchu kovu a koroze poté snadno prostupuje
do hloubky materiálu. Proto je potřeba materiály proti korozi chránit vhodnými produkty. Galvanická
koroze představuje situaci, kdy dva různé kovy vlivem koroze vytvoří jeden elektrochemický článek.
Ušlechtilejší kov se chová jako katoda, zatímco ten méně ušlechtilý je anodou.

frame-scrollup